Oudega 2

Oudega 2

Programma, uitslagen en standen (voetbal.nl)
Trainingstiid: woansdei om 19:00
Trainer: Jappie de Jong
Lieder: Bouwe Meinsma
Assistint-skiedsrjochter: vacant

Achter vlnr: Leslie Scholten, Jimte Koopmans, Tjitte Roel Attema, Wessel Horlings, Sander Meijer, Jurgen Dijkstra, Reinold Wassenaar, Gerrit Schaap, Mark Zijsling en Harm Zeilstra (sponsor).
Voor vlnr: Heero Hoekstra, Douwe Wiegersma, Rients de Groot, Lieuwe Wiegersma, Bouwe Meinsma (coach), Hylke Schrale, Niels Eppenga, Thys Siemen Osinga en Sietse van der Meer.
Seleksje Aldegea 2 seizoen 2022/2023:
Tjitte Roel Attema
Niels Eppenga
Rients de Groot
Heero Hoekstra
Sietse van der Meer
Sander Meijer
Jouke Meinsma
Idsert Osinga
Thys Siemen Osinga
Gerrit Schaap
Leslie Scholten
Ate Terpstra
Albert Veenstra
Reinold Wassenaar
Lieuwe Wiegersma
Jacco Zijlstra
Mark Zijsling