Laatste nieuws

De ledenvergadering van v.v. Oudega van...

De ledenvergadering van v.v. Oudega van 2022 in vogelvlucht

Datum: 2023-01-21 15:44:51 | Hits: 172

Eindelijk kon de ledenvergadering van 2022 van v.v. Oudega dan plaats vinden. Vanwege een optreden van het andere Oranje tegen Argentinië op het WK in Qatar werd de ALV van 9 december uitgesteld. Op deze winterse vrijdag 20 januari 2023 vonden ruim 30 leden de weg naar een warm MFC It Joo. Voorzitter Gerrit Martens opende iets na 8en met een tik met de hamer deze vergadering en heette iedereen uiteraard van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd aangenomen.
Voorzitter Gerrit Martens en algemeen bestuurslid Yme Vonk stellen zich voor de periode van drie jaar herkiesbaar. Dit wordt zonder morren door de vergadering aangenomen, applaus volgt.
Germ-Jan Hes heeft een opmerking over het mededelingenbord in het grasveld voor Smederij Hoekstra. Hier is ondanks een toezegging op de ALV van 2021 nog steeds niets mee gebeurt. Voorzitter Martens reageert met dat het eerst moet worden schoongemaakt en dat er echt iets mee wordt gedaan met het oog op het jubileum.
Het bestuur acht het noodzakelijk om voor een ieder met ingang van het seizoen 2022/2023 de contributie met € 7,50 te verhogen. De stijgende energiekosten zijn hier uiteraard debet aan. Ook de (weer) dalende inkomsteen van het oud-papier. De vergadering gaat akkoord met deze contributie verhoging. Met de huidige contributie zitten we in de regio nog niet heel hoog in de boom dus nog maar een reden om bij v.v. Oudega te voetballen....
Durk-Jan Broersma neemt vervolgens het woord namens de sponsorcommissie. Hij is aanvankelijk samen met Jelle Terpstra en vervolgens met Klaas Jaarsma de boer op geweest om sponsors te werven voor de club. Niet zonder resultaat, ondertussen tellen we ruim 30 sponsorborden in het nieuwe ophangsysteem langs ons hoofdveld en op deze nieuwe website. En daarmee is de kous niet af want het doel is om de hele zijde aan het trainingsveld vol met sponsorborden te krijgen. Het verdient applaus van de aanwezigen. 
Secretaris Sietske Rypma draagt niet het gehele jaarverslag van het seizoen 2021/2022 (wat alweer een tijdje achter ons ligt) voor maar noemt enkele belangrijke zaken die de revue passeerden. Het eerste elftal dat in nieuwe tenues van de familie Koopmans speelt, de dames die lang op kampioenskoers lagen, de gezelligheid van het 45+ team ondanks de mindere resultaten. De aanwas van nieuwe leden bij de dames 7-tal onder aanvoering van trainer Niels Eppenga. De verdere aankleding van ons sportpark met het nieuwe ophangsysteem van de reclameborden. We staan ook nog even stil bij het overlijden begin augustus van onze vrijwilliger en oud- speler Hette Kaspersma (66), een gemis binnen de vereniging. 
De kascommissie bestaande uit Reinder Hoekstra en de afwezige Klaas Jaarsma heeft het financieel verslag van penningmeester Jacob van der Goot goed gekeurd. Broer Anton neemt de plek van Reinder in. Jacob heeft even daarvoor de belangrijkste posten uit het verslag met de vergadering doorgenomen. 
Het damesteam wordt in het nieuw gestoken door de sponsors BBT Agri Bouw (blijft shirtsponsor), Daves Tent- en horecaverhuur en Meatec B.V. van Klaas Iedema uit Gaastmeer. Het 35+ team (waarvan helaas niemand aanwezig is) heeft nieuwe broekjes gekregen. Het tweede elftal, wat sinds dit seizoen haar entree weer heeft gemaakt, is in het nieuw gestoken dankzij Bouwbedrijf Harm Zeilstra uit Gaastmeer.
Oudega 45+ heeft het afgelopen seizoen een viertal sponsors weten te strikken en loopt er in alle opzichten pico bello bij. De shirtsponsor is autobedrijf Hoogterp uit Gaastmeer. De tassen worden gesponsord door Finx Accountants- en belastingadviseurs uit Sneek, de inloopshirts door Van der Goot Agrarische verzekeringen uit Gaastmeer en de onlangs naar Beetsterzwaag verhuisde Alex de Jong heeft de trainingspakken beschikbaar gesteld. We kunnen hier uiteraard enorm trots op zijn.
Voorzitter Gerrit Martens heeft iedereen eerder op de vergadering al op het hart gedrukt om zorgvuldiger met het materiaal (met name de ballen) om te gaan. Vorige week heeft de preses opnieuw een aantal ballen "opgevist".
Ieder team krijgt nieuw materiaal voor de training en voor de wedstrijd. Sietske Rypma houdt een lijst bij met wie wat in beheer heeft en elk team is verantwoordelijk voor het eigen materiaal!
Ideeën over verdere financiële steun van onze vereniging, dat geen kantine-inkomsten heeft, zijn van harte welkom.
Achter de schermen wordt uiteraard hard gewerkt aan de viering van het 75-jarig jubileum. Op maandag 15 mei heeft onze vereniging deze mijlpaal bereikt. Op woensdag 17 mei vindt de receptie in de kantine van It Joo plaats. Dit is de dag voor Hemelvaartsdag dus gunstig voor de alcoholverkoop. Op vrijdag 2 juni is er een 5 tegen 5 toernooi en muziek. Zaterdag 3 juni een jeugdinstuif, de reünie, een barbecue, wedstrijd van SC Heerenveen JO18-1 (met onder andere Oudegaster Jimte Scholten) tegen een combinatieteam van OHH. Daarna nog een spetterende band om het feest in stijl af te sluiten.
De reüniecommissie bestaat uit Klaas Jaarsma, Germ-Jan Hes, Okke van der Kamp en Yme Vonk namens het bestuur. Frâns Veldmans en Lieuwe Wiegersma van de afdeling media. 
De feest commissie bestaat uit Wietske Broersma, Niels Eppenga, Jelle Terpstra, Freeke Hendrikse en Sietske Rypma van het bestuur.

Gastvrouw Lutske Wildschut vraagt haar af of het hokje met afdakje ook terugkomt. Wordt aan gedacht/gewerkt meldt bestuurslid Miranda Ekas. Op termijn komt er ook een ruimere berging, voorlopig moeten we het nog met dit te krappe "hok" doen.
Webmaster Frâns Veldmans doet een oproep voor het aanleveren van input voor de nieuwe website zoals wedstrijdverslagen en anekdotes.  

Na krap een uur kan voorzitter Gerrit Martens deze ledenvergadering al afsluiten met de mededeling dat in de kantine nog een consumptie op kosten van de club kan worden genuttigd.Terug