Club van 50 V.V. Oudega


Club van 50 V.V. Oudega

Klik hier voor het aanmeldformulier van de club van 50 van v.v. Oudega
Klik hier voor de reglementen van de club van 50 van v.v. Oudega


Leden Club van 50 v.v. Oudega per 22 februari 2023
1. Gerrit Martens
2. Klaas Hoekstra
3. Folkert Groenveld
4. Germ-Jan Hes
5. Siemen Osinga
6. Abe Valkema
7. Sjouke Boersma
8. Klaas de Groot
9. Anton Hoekstra
10. Klaas Regeling
11. Hans Abma
12. Siemen Ferbeek
13. Johan Altena
14. Harrit Stegenga
15. Frâns Veldmans
16. Cornelis Boersma
17. Rinze de Boer
18. Roald Buma
19. Jolke Groenveld
20. Appie Hes
21. Jacob van der Goot
22. Æde Hoekstra
23. Heero Hoekstra
24. Johannes Hoekstra
25. Fedde Hoekstra
26. Klaas Jaarsma
27. Feike Jagersma
28. Evert Terpstra
29. Pieter Osinga
30. Rinze de Groot
31. Jetze Terpstra
32. Wiepke Tysma
33. Wiebe Valkema
34. Albert Reinstra
35. Evert Witteveen
36. Roel Woudstra
37. Reinder Hoekstra
38. Wokkie (Johannes Walinga)
39. Pier van der Meer
40. Joekie Koopmans
41. Sietse Verbeek
42. Okke van der Kamp
43. Geart Koopmans
44. "Zeester"
45. Jelle Osinga
46. Ynte Hoekstra
47. Alex Jan de Jong
48. Arjen Hoekstra
49. Rinze Veenstra
50. Henri Kraak
51. Mark Walinga