Club van 50 V.V. Oudega


Club van 50 V.V. Oudega

Klik hier voor het aanmeldformulier van de club van 50 van v.v. Oudega
Klik hier voor de reglementen van de club van 50 van v.v. Oudega


Leden Club van 50 v.v. Oudega per 17 februari 2024
1. Gerrit Martens
2. Klaas Hoekstra
3. Folkert Groenveld
4. Germ-Jan Hes
5. Siemen Osinga
6. Abe Valkema
7. Sjouke Boersma
8. Klaas de Groot
9. Anton Hoekstra
10. Klaas Regeling
11. Hans Abma
12. Siemen Ferbeek
13. Johan Altena
14. Harrit Stegenga
15. Frâns Veldmans
16. Cornelis Boersma
17. Rinze de Boer
18. Roald Buma
19. Jolke Groenveld
20. Appie Hes
21. Jacob van der Goot
22. Æde Hoekstra
23. Heero Hoekstra
24. Fedde Hoekstra
25. Klaas Jaarsma
26. Feike Jagersma
27. Evert Terpstra
28. Pieter Osinga
29. Jetze Terpstra
30. Wiepke Tysma
31. Wiebe Valkema
32. Albert Reinstra
33. Evert Witteveen
34. Roel Woudstra
35. Reinder Hoekstra
36. Wokkie (Johannes Walinga)
37. Pier van der Meer
38. Joekie Koopmans
39. Sietse Verbeek
40. Okke van der Kamp
41. "Zeester"
42. Jelle Osinga
43. Ynte Hoekstra
44. Alex Jan de Jong
45. Arjen Hoekstra
46. Rinze Veenstra
47. Henri Kraak