Bestuur


Bestuur

Hoofdbestuur

 

Naam Positie Telefoon
Gerrit Martens Voorzitter 06-37645030
Sietske Rypma Secretaris 06-46539764
Jacob van der Goot Penningmeester 06-23584676
Vacant Wedstrijdsecretaris  
Yme Vonk Algemeen bestuurslid 06-49370028
Æde-Piet Hoekstra Wedstrijdsecretaris jeugd 06-51557990

Bestuur vv Oudega anno 2023 

Jeugdbestuur

 

Naam Positie Telefoon
Hidde Huitema     
Hans van der Hoek     
Hans de Boer     
Joris Wijnja     
Hans van der Hoek    
Freeke Hendrikse     
Patrick Hiemstra     
Aede-Piet Hoekstra     
Maarten Koopmans    

 

Algemeen

Algemene contactinformatie
Relatiecode v.v. Oudega: BBBC67B
Relatiecode OudegaHJSC/Heeg: GKWH31Q
Accomodatie: sportpark It Joo, De Joodyk 2 8614 JK Oudega (Swf)
Accomodatie HJSC: Jeltewei 96 8622 XV Hommerts
Accomodatie Heeg: De Skatting 1A 8621 BT Heeg 
Bankrekeningnummer v.v. Oudega: NL74RABO0326100016

 

Naam Positie Telefoon
v.v. Oudega (W) Correspondentieadres 06-28424896
Sportpark It Joo Accomodatie 0515-469880