OPHAALSCHEMA OUD PAPIER 2018 – 2019
Route Start op Westerskatting - Stasjonsleane - Tsjerkemar - Simmersnie -
Hoytemadyk - Breksdyk - Hagenadyk - B. de Vriesstrjitte -
J. Piebengastrjitte - Reafinne - Pastorystrjitte - Blomfinne - De Joody k
Let op! - Tractor ophalen bij Almar Stegenga en weer terugbrengen
- Papierwagen ophalen bij Smederij Hoekstra en terugbrengen
- Het papier mag niet over de rand uitsteken, verder goed
aanstampen en de container met het net afsluiten
- Plastic zakken en houten kistjes in container van It Joo
deponeren
Iedereen wordt vriendelijk doch dringend verzocht om zich aan dit schema te
houden. Laat je mede ophalers niet in de steek!
BEN JE VERHINDERD?? ZORG ZELF VOOR EEN VERVANGER!!!

25 september 2018
Anne Jelle Hoekstra
Rink Bootsma
Pieter Hoogterp
Jelle Terpstra

27 oktober 2018
Idsert Osinga
Rinze de Groot
Wilhelm Roseboom
Sietske Rypma

24 november 2018
Roald Buma
Heero Hoekstra
Ate Terpstra
Ande Groenveld

22 december 2018
Siemen Osinga
Rients de Groot
Wybren Brouwer
Mandy Valkema

26 januari 2019
Aede Hoekstra
Henri Kraak
Evert Witteveen
Jenny Terpstra

23 februari 2019
Tsjerk Hoogterp
Heero Hoekstra
Wybren Brouwer
Sjoukje Iedema

30 maart 2019
Anne Jelle Hoekstra
Ate Terpstra
Jelle Terpstra
Adrie Osinga

27 april 2019
Idsert Osinga
Patrick Hiemstra
Rients de Groot
Brecht Osinga

25 mei 2019
Roald Buma
Pascal van der Velde
Anne Jelle Hoekstra
Sytske Wiegersma

29 juni 2019
Aede Hoekstra
Evert Witteveen
Henri Kraak
Antsje Wiegersma

27 juli 2019
Tsjerk Hoogterp
Rinze Veenstra
Feike Jagersma
Freeke Hendrikse

31 augustus 2019
Roald Buma
Pieter Hoogterp
Wilhelm Roseboom
Wietske Broersma

De eerstgenoemde is de tractorchauffeur en informeert de rest van de mensen!