Ons is gevraagd om een update van de vv Oudega in deze coronacrisis te geven nu voor velen het loopje naar het voetbalveld op zaterdag er niet meer bij is. Middels dit schrijven trachten we onze supporters en leden op de hoogte te houden wat er achter de schermen speelt. Zoals inmiddels bekend is het voetbal voor amateurs stilgelegd net als vele andere gewoonten van de mens. De KNVB heeft besloten om het seizoen te beëindigen en geen promotie en degradatie door te voeren. Voor ons herenteam jammer aangezien men op het moment van staken koploper is. Het bestuur heeft besloten om dit niet voor het gerecht aan te vechten, volgend seizoen met een bredere selectie opnieuw proberen.

Vandaag, zondag 10 mei, zou de laatste speelronde van de Eredivisie zijn gespeeld en was de winnaar van het dit seizoen in ere herstelde managerspel It Reinjaske 2019/2020 bekend worden. Zoals bekend hebben we dit seizoen geen winnaar uitgeroepen. Wel zijn er twee prijswinnaars geloot door Ruben Veenstra (één van de jongste deelnemers) uit de speelronde winnaars. Sjoukje Iedema & Pascal van der Velde gefeliciteerd! Ook de koploper in het klassement, Gerrit Martens, heeft nog een kleine attentie gekregen. Iedereen bedankt voor het meespelen!

Voor iedereen is het een vreemde tijd. Nu er niet gespeeld wordt op de voetbalvelden, willen wij als KNVB zijnde de verenigingen graag op de hoogte stellen van de veranderingen die volgend seizoen zullen plaatsvinden. Daarnaast zijn we benieuwd of er bepaalde vraagstukken heersen binnen de verenigingen waar wij antwoord op kunnen geven. 

Doordat door het coronavirus de Eredivisie vroegtijdig is beëindigd komt er ook geen winnaar van de Reinjastrofee van v.v. Oudega. Het managerspel was dit seizoen in ere hersteld, zij het in een hele andere opzet. Niet meer kiezen uit spelers en speelsters van v.v. Oudega maar uit die van de Eredivisie. De corona heeft dus ook hier roet in het eten gegooit. Wel worden er binnenkort twee winnaars uit de rondewinnaars getrokken die een pakketje van de Doarpswinkel winnen en een draagbare bluetoothspeaker in de clubkleur oranje. Voor protesten tegen dit besluit kan men zich wenden tot de advocaat van Cambuur, de heer Segaar (haha).

Afgelopen donderdag 30 april kon de jeugd van OHH na een coronastop van 6 weken de wei weer in. Als hokkelingen, die na een lange winter van op stal hebben gestaan weer naar buiten mogen, betraden ze het door de droogte aangetaste hoofdveld van v.v. Oudega. Dit met in acht neming van speciale regels opgesteld door het RIVM. De verantwoordelijkheid ligt zoals eerder gemeld bij de trainers zelf. Onder leiding van Arjen Hoekstra, Maarten Scholten en gasttrainer Lammert Harkema hadden de spelers en speelsters veel "wille".